Lytse Geast

Aan de slag met boerengolf
Ons actief Wel en Wee-bestuur had op vrijdag 30 mei 2014 weer voor een "nijsgjirrige" activiteit gezorgd. De zevenentwintig buurtgenoten die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van het bestuur trokken samen het boerenland in voor een avondje boerengolf. Toepasselijker kon het niet. De deelnemers, waarvan de oudste boven de zeventig en de jongste drie jaar was, verzamelden zich in het land naast de boerderij van Geale en Tine Stoker. Na uitleg van het spel werden er vijf groepen gevormd die gewapend met een golfstick in de vorm van een stok met een massieve klomp eraan en een stevige bal naar hun startvlag gingen. Daarvandaan moesten ze om beurten de bal naar de volgende vlag slaan en in de hole zien te krijgen. De slagen moesten worden geteld. Het was vermakelijk om te zien hoe sommige groepen op elkaar reageerden. De een verdacht de ander van vals spel. Ik probeerde de verschillende groepen te fotograferen. Maar bij een groep met drie mannen waarbij Sandra Koopmans was ingedeeld, was dat "knap noedlik". Die sloegen de bal wel zo keihard en dat ongeleide projectiel alle kanten uitvloog. Op een gegeven moment waren ze de bal kwijt in het lange gras. In onze groep was Antsje Algra gewoon super. Er werden grote afstanden afgelegd in het boerenland. En ieder vermaakte zich uitstekend met de boerengolf. Na afloop was er voor alle spelers iets te eten en te drinken. Dit was weer een activiteit met een gouden randje.

Jansjet de Vries

Foto's zijn genomen door Jansjet de Vries