Lytse Geast

Nieuwjaarsborrel 2018

Alweer een jaar voorbij! Voor ons gevoel was het nog maar pas geleden dat wij elkaar een gezond Nieuwjaar wensten en nu stonden wij hier weer met onze beste wensen. Toch wees de kalender 5 januari 2018 aan, het moment voor onze traditionele Wel en Weenieuwjaarsborrel. Er hadden een kleine 50 mensen gehoor gegeven aan de uitnodiging van het Wel en Weebestuur, bestaande uit Celia Tjassing, Reina Keekstra, Ytsje Algra en Ritske Kooi. Onze locatie was weer de gezellige woning van Jan Piet en Coby Stam. Er werd druk handen geschud in combinatie met "alle goeds voor 2018". Ook mochten wij een viertal toekomstige inwoners begroeten. En er werd lekker bijgepraat. Het zoekgeraakte en weer boven water gekomen bewonersboek van de Lytse Geast werd hier en daar aandachtig bekeken. Er werd ook goed voor de inwendige mens gezorgd, al moesten Ytsje en Ritske dit samen beredderen. En ding was heel erg jammer: Coby Stam kon door ziekte niet aanwezig zijn. Bedankt Jan Piet en Coby, dat ondanks alles dit gezellige samenzijn gewoon door kon gaan in jullie huis. Ytsje en Ritske: bedankt, het was weer een bijzondere avond.

Jansjet de Vries


Foto's: Jansjet de Vries