Lytse Geast
Creatieve kerstschikkingsworkshop

Op donderdag 15 december nam een vijftiental dames van de Lytse Geast deel aan een workshop-kerstschikking bij DE FLORAHOEK in Hurdegaryp. Deze avond was georganiseerd door het bestuur van onze buurtvereniging Wel en Wee. De deelnemers konden kiezen uit drie verschillende kerstcreaties: een deurkrans, een kerstschikking met twee etages en een kersttaart. Drie dames gingen aan de slag met de deurkrans en vijf dames sprak de etageschikking het meeste aan. Zeven dames kozen voor het maken van de kersttaart. Ieder maakte er wat moois van. Halverwege de avond was er koffie met wat lekkers en werd er even gezellig bijgepraat. Daarna had elk weer genoeg energie om de eigen creatie af te maken. Het was al met al een hele gezellige avond. Een woord van dank is wel op zijn plaats voor de organisatie en in het bijzonder voor de dames van DE FLORAHOEK die ons met raad en daad, en vooral met materiaal terzijde stonden.

Jansjet de Vries

Foto's zijn genomen door Jansjet de Vries

->Terug


Truus de Vries