Lytse Geast

Pinkstervuur 2015!

In de week voor Pinksteren was het één en al actie op het terrein van zorgboerderij Stay&Pray. Er werd een viertal grote tenten opgebouwd en een paar kleine. Er kwamen toilet- en douchegelegenheden en voor de kinderen waren er springkussens. Op vrijdag 22 mei stroomde het terrein vol met campers, caravans en ander kampeermateriaal. Het was gezellig druk op de camping. Achter de boerderij was weer een plek voor de jeugd gerealiseerd. Op die vrijdagavond werd de eerste pinkstervuursamenkomst gehouden in de grote tent. Het thema van dit jaar was "Geest van Vuur". Er waren verschillende activiteiten en workshops. En er was een apart kinder- en tienerprogramma dat verzorgd werd door het team Katapult. De dochter en schoonzoon van Henk en Bertineke Sikkema, Egbertje en Ilai, en ook hun zoon Albert zorgden met nog een aantal mensen voor de muziek. Hun band werkte mee aan dit feest waar de uitstorting van de Heilige Geest centraal staat. Door hun muziek raakten de mensen in vuur en vlam. Dit alles werkte mee aan de echte PinksterGeest: "Geest van Vuur".

Jansjet de Vries


Foto's: Jansjet de Vries